събота, 18 октомври 2014 г.

Акатист на Св. Йоан Рилски Чудотворец

По повод празника на Св. Преподобен наш отец Йоан Рилски Чудотворец, публикуваме акатиста написан от Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Борис в прослава на този дивен Божи угодник. Акатиста е изцяло в рима, което го прави интересен и лесен за четене.  Одобрен от Св. Синод на Българската Православна Църква и за богослужебна употреба.

КОНДАК 1.

О, Преподобний и преславний,
Божествений и богонравний,
Отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец,
Пречудний ти угодниче Христов!

Всегда изпълнен с Божия любов,
Достигнал си небесна висота
И ангелска неземна красота
Чрез подвига свещен на любовта!

Изгря ти като слънце с вечна светлина
Над нашта родина и нашия народ,
И сочиш пътя ни към светла бъднина –
Към съвършенството и вечния възход!

Кат светъл ангел-предводител
Предвождаш нашия народ,
Кат крепък ангел-предводител
Закриляш българския род.


Крепи във нас ти Божията вера,
Разлей сред нас ти Божя светлина!
Пази ни ти от тъмна изневера,
От мрак зловещ и смъртна тъмнина!
Та всички ний да пеем озарени,
Да пеем и да славим ободрени:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!

(Може да се чете и пее по желание пълния или съкратения припев).

ИКОС 1.

Пречуден бил си, отче Иоанне,
От ранно детство, ранни младини,
От рано проявил си ти желане
Да полетиш към светли висини.

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че ти благословен дойде във тоя свет,
За да изпълниш висш свещен завет!

Радвай се –
Че ти си се родил кат прекрасен син
И процъвтял си кат прекрасен крин!

Радвай се –
Че семето, що Бог у теб всади,
Благословен обилен плод роди!

Радвай се –
Че всяка тленна страст си угасил
И себе си от бури си спасил!

Радвай се –
Че юношеска блудна суета
Не те погреба грешно във света!

Радвай се –
Че ти доброто само си желал
И сал за хубавото си мечтал!

Радвай се –
Че ти отрано с юношески жар
Разкрил си в себе всеки Божи дар!

Радвай се –
Че възжелал си още младенец
Да бъдеш Богоизбран първенец!

Радвай се –
Че си мечтал като орел
Да полетиш в небесния предел!

Радвай се –
Че ти всегда кат ангел бил си чист,
Всегда си бил ти светъл и лъчист!

Радвай се –
Че имал си божествено сърце
И дивно светло ангелско лице!

Радвай се –
Че още кат дете си заживел
Кат светъл ангел в земния предел!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 2.

Изпълнен крепко с Божията сила –
Със Божията вера и любов,
Ти растнал си под Божия закрила
И крепнал си Божия покров!

Със силата на любовта предвечна
Познал си ти Предвечния Творец, –
И Бог със любовта си безконечна
Приготви ти нетленния венец!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 2.

Със любовта всесилна, всемогъща
Ти вечната Всеистина прозре:
Че Бог любов е вечна, вездесъща, –
Че с любовта си всичко Той огре!
Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че твойте пръвни детски пожелания
Са били святи ангелски мечтаня!

Радвай се –
Че си желал кат ангел да летиш
И пред лицето Божие трептиш!

Радвай се –
Че си горел кат серафим
И с светлина сиял кат херувим!

Радвай се –
Че рано Бог-Любов ти се откри
И Свойта светла тайна ти разкри!

Радвай се –
Че ти с любов във Бога си живел
И Бог във тебе всекога е грел!

Радвай се –
Че с чисто си сърце – за висша цел –
Невидимия Бог ти си видел!

Радвай се –
Че ти със всички сили узнал
Тогова, Който всичко е създал!

Радвай се –
Че ти със целото си същество
Познал си Божието естество!

Радвай се –
Че ти в творенйето и в всека твар
Видел си вечния Творец и Цар!

Радвай се –
Че ти в богоподобния човек
Видел си бога още в тоя век!

Радвай се –
Че в вечния Богочовек Христа
Познал си Бога в плът и пълнота!

Радвай се –
Че ти от все душа и все сърце
Обикна Бога с грейнало лице!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 3.

Кат Слънцето на Правдата предвечна
Христос над грешната земя изгре,
Кат Слънцето на Любовта всевечна
Човешки род всещедро Той огре!

Със Свойта правда и любов в живота
И тебе озари Христос Господ,
И с Своя кръст и Своята Голгота
Показа ти божествений възход!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 3.

И ти възлюби с всички твои сили 
Спасителя и Господа Христа, –
И любовта Христова те окрили
Да полетиш към светла висота!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че Бог-Любов във тебе заживе
И ти с любов във Бога оживе!

Радвай се –
Че ти от ранни детски младини
Чрез любовта с Христа се сйедини!

Радвай се –
Че Дух Святий във тебе се всели
И с него нищо не те раздели!

Радвай се –
Че повече от майка и баща
Обикнал си Небесния Баща!

Радвай се –
Че повече от братя и сестри
Христа с любов в сърцето си внедри!

Радвай се –
Че бил си ти от Господа избран,
От Господа Христа с любов призван!

Радвай се –
Че ти смирен последвал си с любов
На Господа Христа свещений зов!

Радвай се –
Че с радост ти напусна дом и род
И тръгна гдето те призва Господ!

Радвай се –
Че за Христа без скръб и без тъга
Остави с радост земните блага!

Радвай се –
Че от Христа ни огън, нито меч
Не те откъсна нивга надалеч!

Радвай се –
Че ти с Господа Христа се срастна,
Че ти из Него дивно произрастна!

Радвай се –
Че с вера взел си своя кръст свещен
И след Христа си тръгнал вдъхновен!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 4.

Господ изпълни те с любов безкрайна
Към всички твари в тоя земен век,
Най-веч с любов светá и всеотдайна
Къмто богоподобния човек!

И ти обикнал си кат свои братя
Вред всички люде и вси родове,
Прегръщал си във своите обята
С любов дори и свойте врагове!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 4.

Кат слънце твоята любов ни сгрева –
Тя сгрева наште смръзнали сърца,
Кат слънце животворно тя огрева
И нашите помръкнали лица!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че ти кат свой баща, кат свой отец
Си чувствувал небесния Творец!

Радвай се –
Че Бога си обикнал чрез човека
И человека в Бога во веквека!

Радвай се –
Че Богу ти с любов се бе отдал
За другите живота си бе дал!

Радвай се –
Че люблаженно ти откри,
Че вси са твои братя и сестри!

Радвай се –
Че ти живя с една любов всевечна,
С една единна обич всечовечна!

Радвай се –
Че ти с любов си чувствувал в душата
Кат свои братя вси човеци на земята!

Радвай се –
Че както и Христос всегда зове,
Обичал си и свойте врагове!

Радвай се –
Че ти благослови със благи сили
И тез, що с клетви беха те покрили!

Радвай се –
Че всекиго всегда си благославял,
И никого в беда не си оставял!

Радвай се –
Че злото със добро си побеждавал,
За зло с добро си всякога въздавал!

Радвай се –
Че то от ранно детство и до гроба
С любов препобедил си всека злоба!

Радвай се –
Че твоята любов е угасила
И огъня на всяка злобна сила!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 5.

Човек с мъдрост и любов създаде
Премъдрият всеблаг Творец Господ,
Вси дарби и блага Той нему даде
За времений и вечния живот.

Той даде му дарът и да избира
Нетленното в живота и света,
През временното нивга да не спира,
А да мечтай всегда за вечността!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 5.

Отрано смисъла на всичко земно
Ти богоозарено си разбрал,
И вси блага на царството неземно
За себе си ти мъдро си избрал!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че Бог великий дар ти обеща
Да виждаш ти невидими неща!

Радвай се –
Че твоят поглед богопрояснен
Не бе света от нищо помрачен!

Радвай се –
Че ти през видимото вещество
Съзре невидимото естество!

Радвай се –
Че нищо грешно, временно и тленно
Не завладя сърцето ти нетленно!

Радвай се –
Че спре сърцето ти да пожелава
Богатство, почести и пуста слава!

Радвай се –
Че празна грижа, земна суета
Не те изпълни нивга с пустота!

Радвай се –
Че ти разбра: блаженно е да даваш,
А не от другите да получаваш!

Радвай се –
Че вси блага, що Бог ти беше дал,
На другите ти щедро си раздал!

Радвай се –
Че ти блага неземни си избра,
Съкровища нетленни си събра!

Радвай се –
Че сбра блага, молци що не ядат,
Съкровища крадци що не крадат!

Радвай се –
Че ти събра съкровище в сърцето,
Доби нетленно благо на небето!

Радвай се –
Че твоето съкровище бе Бог,
Добито с любов и подвиг строг!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 6.

Всегда Господ на человека дава
Победна сила, свята благодат, –
Той с нея всеко зло да побеждава
Да стане с нея светъл, чист и свят.

Със Божия сила человек да смогне
Да одолей и свойто естество, –
С любов и подвиг той да се възмогне
До висшо непреходно тържество!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 6.

Ти всичко тленно, временно, преходно
Си с Божията сила победил, –
И своя дух ти волно и свободно
Към вечността си крепко приобщил!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че си мечтал за вечно битие
И ангелско неземно житие!

Радвай се –
Че ти развърза всички тленни връзки,
Отби и всичките съблазни дръзки!

Радвай се –
Че ти кат волен и могъщ орел
Си полетел в небесния предел!

Радвай се –
Че спре в Руенската планина 
На свято място, свята висота!

Радвай се –
Че, устремен към свята висша цел,
Ти иночески образ си приел!

Радвай се –
Че бил си инок ангелоподобен!
Със дух преозарен, богоподобен!

Радвай се –
Че бил си кротък, благ и добродушен,
Всегда во всичко Господу послушен!

Радвай се –
Че си ревнувал: Божията воля
Да ни крепи във земната неволя!

Радвай се –
Че си ревнувал: както в небесата,
Така да бъде тя и на земята!

Радвай се –
Че свойта воля ти си овладел
И с волята Господня ти си слел!

Радвай се –
Че волно ти от себ’ си се отрекъл
И Богу всеотдайно си се врекъл!

Радвай се –
Че имал си желание едничко:
Бог всекога да бъде в тебе всичко!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 7.

Творецът надари земята родна
Със всички дарове и красоти
Той с нея сле съдбата ни народна –
Съдба: чрез подвизи към висоти!

Всред нашата родина Господ извая
Божествената Рила планина, –
Той щедро там постави кът от рая
И озари го с вечна светлина!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 7.

За всичко ти си боголепна слава
Прославил си предвечния Творец,
И увенчал си своята прослава
Със дивен подвиг – с подвизен венец!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че ти на Божий зов си се откликнал
И сал божественото си обикнал!

Радвай се –
Че сал божественото във света
Всегда бе твойта огнена мечта!

Радвай се –
Че в целата вселена величава
Видел си вредом Божията слава!

Радвай се –
Че си видел със Божия подмога
Безкрайното величие на Бога!

Радвай се –
Че ти с любов, с молитва ежечасна
Живе за нашта родина прекрасна!

Радвай се –
Че в нея ти насочи своя път
Към чудния божествен райски кът!

Радвай се –
Че рано с теб божествената Рила
Плени те с непреодолима сила!

Радвай се –
Че ти от Руенските стръмнини
Си полетел към Рилски висини!

Радвай се –
Че ти пое пречудний си възход
Към ведросиний Рилски небосвод!

Радвай се –
Че ти достигна горди върхове
И вникна там в свръхземни светове!

Радвай се –
Че се възйе високо в небеса,
Където греят светли чудеса!

Радвай се –
Че спре, където нищо не гнети
И волно наший дух на вис лети!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 8.

Кога човек е утвърден във Бога,
Той сал тогаз като човек живей!
Човек без Бога в смъртна изнемога
Ще падне в бездната и ще изтлей!

Човек за да живей и да сияе
Със Божия любов и светлина,
Със своя дух той треба да витае
Във Божията вечна същина!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 8.

Към Бога устремен си непрестайно,
Достигнал си Господня висота, –
От висини изгрел си ти сияйно
С непомрачима свята чистота!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че бил си в Бога крепко утвърден
И в Него ти за нов живот роден!

Радвай се –
Че ти все в Бога си се утвърждавал,
И в Него дивно си се пресъздавал!

Радвай се –
Че все по-светло ти си възсиявал,
Все по-високо си се възвисявал!

Радвай се –
Че все нагоре крепко си възлизал
И нивга веч надолу не си слизал!

Радвай се –
Че стигна там, отдето нивга веч
Човек не пада долу надалеч!

Радвай се –
Че стигна непоклатима висина,
И гре със непреходна светлина!

Радвай се –
Че ти сияйно се възвиси там,
Където стана светъл Божи храм!

Радвай се –
Че се възйе божествено високо
И вникна ти таиствено дълбоко!

Радвай се –
Че вникна в Божиите глъбини,
Където греят вечни светлини!

Радвай се –
Че вредом твойта светлина изгре,
И всички нас блаженно тя съгре!

Радвай се –
Че стигна ти нагоре степента
На съвършенството и светостта!

Радвай се –
Че бил си в Бога свят и съсвършен
И в съвършенството богоблажен!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 9.

Господ е светлина – и неизменно
Живей във непристъпна светлина, –
Той сгрева всичко тленно и нетленно
Из свойта неизменна същина.

Най-светлото творение – човека
Господ със светлина преозари, –
И той всегда да греее во веквека
С божествени негаснещи зари!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 9.

Всегда над родни върхове, долини
Духът ти Богоозарен витай, –
През векове и хиляди години
С божествена сияние сияй!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че в родната земя на длъж и шир
Разле ти светлина, любов и мир!

Радвай се –
Че вред по вси посоки и страни
Се твойта светлина разпространи!

Радвай се –
Че тръгнаха по твойта светлина
Вси люде, спящи в мрак и тъмнина!

Радвай се –
Че идваха от близо и далеч
Да видят тебе, да чуят твойта реч!

Радвай се –
Че чуха твойте дивни словеса,
Видеха твойте славни чудеса!

Радвай се –
Че Бог в божествената дивна Рила,
Изпълни те със всепобедна сила!

Радвай се –
Че ти надсмогна земните беди
И всички тъмни сили победи!

Радвай се –
Че ти срази и демоните злобни,
Отби и всички призраци злокобни!

Радвай се –
Че немощни и болни изцери,
Безверници във Бога увери!

Радвай се –
Че ти и зверовете укроти
В планинските самотни пустоти!

Радвай се –
Че видеха пречудни ти дела,
Ликувайки с просветнали чела!

Радвай се –
Че славиха вси Бога в небесата,
Прославиха и тебе на земята!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 10.

На всички твари богосътворено
Бог е Творец всеблаг, всесъвършен,
На образите богоозарени
Пак Бог е първообразът свещен!

Човек желай да се уподобява
На своя Първообраз и Творец,
Желай все повече да възсиява
Кат светъл образ, светъл образец!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 10.

Ти Божий образ с устреми омайни
Във своя образ си отобразил,
И себе си чрез подвизи сияйни
Кат светъл образец си възвисил!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че Божий образ ти си отразил!
По него си се ти преобрази!

Радвай се –
Че с Божията сила чудодейна
Преобразен ти в Бога чудно грейна!

Радвай се –
Че беха с тебе всички озарени,
От тебе всички духом ободрени!

Радвай се –
Че тръгнаха след теб да вървят
И твойто име с обич да мълвят!

Радвай се –
Че почнаха вси теб да ублажават,
Мнозина все на теб да подражават!

Радвай се –
Че иноческо братство основа
И братството към подвиг призова!

Радвай се –
Че братята ти в Бога обнови
И тях към свят живот вдъхнови!

Радвай се –
Че в Рилската таинствена пустиня,
Създаде ти божествена светиня!

Радвай се –
Че ти създаде Рилско монастир –
Место за свят живот и Божий мир!

Радвай се –
Че твоята светиня величава
Е нашта радост, нашта чест и слава!

Радвай се –
Че в таз светиня с ангелски мечти,
Душата верна вечно ще трепти!

Радвай се –
Че в таз светиня Бог сред нас живей
И образът му вечно нам ни грей!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 11.

Творецът е начало на живота,
Животът е начало на смъртта, –
Животът води всички към Голгота,
Смъртта всегда ни води в вечността.

И само кръст и със Голгота свята,
Ще минем светло в вечния живот,
Ще се възйемем тихо в небесата
И ще летим към вечния възход!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 11.

Всегда към вечния живот във Бога
Стремил си се през земния предел!
И, несмутим от земната тревога,
Вървел си ти към свойта вечна цел!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че още тук – във земния предел,
Ти вечния живот си заживел!

Радвай се –
Че възжелал си крепко чрез смъртта
Да се съединиш ти със Христа!

Радвай се –
Че с радост ти оставил си земята
И с радост полетел си в небесата!

Радвай се –
Че твойта смърт във миг пред теб разтвори
На вечността безкрайните простори!

Радвай се –
Че твойта смърт бе тих молитвен сън,
Молитвен сън със тих камбанен звън!

Радвай се –
Че ти смъртта блаженно победи, –
Блаженство вечно бог ти отреди!

Радвай се –
Че Бог плътта ти одухотвори,
Смъртта в безсмъртие Той претвори!

Радвай се –
Че Бог всеблаг безсмъртен те създаде
И във смъртта нетление ти даде!

Радвай се –
Че твойте мощи вършат чудеса
Навред под Божиите небеса!

Радвай се –
Че всекога – по цели дни и нощи
Ний славим твойте чудотворни мощи!

Радвай се –
Че след смъртта си пак живейш сред нас
И ще живейш до съдний ден и час!

Радвай се –
Че ти ще бъдеш с нас во веквеков
Със своята божествена любов!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!

КОНДАК 12.

От Слънцето на Правдата предвечна –
От господа Спасителя Христа,
Изгре надеждата ни безконечна –
Изгре и грей ни трепетно в нощта.

В нощта на смъртно грешните заблуди
Спасителят Христа ни озари, –
Сал Той света за нов живот пробуди,
Сал Той със нов живот ни надари!

Затуй, тържествено и славно,
Молитвено и богонравно

Ти пел си Богу: Аллилуиа!

ИКОС 12.

Бог сложи те всред нас велик светилник –
Да грееш ти на нас во веквеков!
Бог дигна те над нас велик закрилник –
Да ни закриляш с ангелски покров!

Затуй, с едни сърца, с едни усти
Молитвено и ние пеем ти:

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!

Радвай се –
Че тебе Бог пресветло озари
И дух Господен в теб се възцари!

Радвай се –
Че ти в нощта на смъртни помраченя
Ни озари с божествени прозреня!

Радвай се –
Че в наште горки земни съдбини
Закриляш ни от гибелни злини!

Радвай се –
Че ти подкрепяш ни да се спасим
И огъня на злото да гасим!

Радвай се –
Че Божий Промисъл е от предвека –
Да се спаси човекът от човека!

Радвай се –
Че Бог ни даде висш свещен завет –
Да бъде всечовечен целий свет!

Радвай се –
Че с Бога ний ще бъдем любовечни –
Ще бъдем ний човеците човечни!

Радвай се –
Че възжелал си братството всемирно
Да крепне в Бога и расте безспирно!

Радвай се –
Че ще расте в света на длъж и шир
Всецарството на вече Божий мир!

Радвай се –
Че ще да дойде Божието царство,
Ще дойде Божието господарство!

Радвай се –
Че ще владей един всевечен Цар –
Всевечният Творец и Господар!

Радвай се –
Че ще сияй един Христос вовек –
Спасителят на всеки человек!

Радвай се, отец наш Иоанне, Рилски Чудотворец!
(Всебългарски светилник,
Всебългарски закрилник,
Всеправославно Божие светило,
Нетленно Божие кандило!)

КОНДАК 13.

О, Преподобний отче Иоанне Рилски!

Преславний и Пречудний наш отец,
Велик угодник Божий и светец!
Ти – земен ангел и човек небесен,
Човек, всегда божествено човечен –
Божествен, чуден, богонадарен!
Безплътен ангел, дивно в плът облечен –
Сияен, светъл, богоозарéн!
Вдъхни ни вера – вера всепобедна,
И дух божествен – дух непобедим!
Да одържим ний битвата последна,
Вси тъмни сили ний да съкрушим!
Пази, закриляй с Божията сила
Ти всички нас и целия народ!
Да крепнем ний под твоята закрила,
И славим ний безкрайния възход!
Да славим дружно Бога с чест и слава,
Да пеем нему с ангелска прослава:

Аллилуиа!...
  
Св. Иванова, 1946 ГОДИНА, СОФИЯ