четвъртък, 18 юни 2015 г.

Пастирските добродетели

ОКРЪЖНО
До благоговейните свещеници
в Богохранимата Неврокопска епархия


Божественият произход и високото достойнство на пастирското звание в Църквата Христова изискват от пастирите редки, почти изключителни качества, които не се изискват за никое звание. Възвишените цели на пастирското служение предполагат, редом със свърхестествената Божия сила, която се дава в тайнството свещенство и чисти естествени сили у пастира, без които не може да се постигнат сигурно тези цели.